Divize Stavby:

Naší snahou je nejen dovést projekty našich zákazníků do zdárného konce, ale tvůrčím přístupem usnadňovat zákazníkům trnitou cestu ke splnění jejich potřeb a přání.

Petr Fousek
ředitel divize stavby
Mobil: 724 332 573

Kontakt :
U krčského nádraží 228/15
140 00 Praha 4 – Krč
DIČ: cz62916513
Obory našich realizací :
    stavby průmyslové
    stavby pozemní
    stavby inženýrské
    stavby dopravní
    rekonstrukce všech typů staveb

        

Stavby průmyslové. Často se jedná o rekonstrukce stávajících objektů, většinou o stavební úpravy pro montáže nových technologií, úpravy nevyhovujících podlahových konstrukcí a povrchů, řešení úprav pro nově vzniklé požární úseky, úpravy elektroinstalací a rozvodů médií. Téměř vždy je tato práce náročná, vyžaduje předvídavost a úzkou spolupráci s projektanty – specialisty.

Stavby pozemní. V této kategorii se nejčastěji objevují kromě výstavby nových bytových objektů, rekonstrukce domů rodinných a nájemních, často kancelářských. Náročnost práce v tomto okruhu realizací spočívá především v nutnosti úzké komunikace se zákazníkem, sladění jeho představ a možností.Stavby inženýrské a dopravní.
V této kategorii jsou ponejvíce zastoupeny inženýrské sítě, zejména přípojky vody, plynu a kanalizace pro nové i stávající objekty. Z komunikací potom,staveništní a definitivní přístupové komunikace a rekonstrukce obrusů vozovek.


Stavby inženýrské a dopravní.
V této kategorii jsou ponejvíce zastoupeny inženýrské sítě, zejména přípojky vody, plynu a kanalizace pro nové i stávající objekty. Z komunikací potom,staveništní a definitivní přístupové komunikace a rekonstrukce obrusů vozovek. 

Design provided by Free Website Templates. | website template by ARaynorDesign