Naše díla:

              
              


Pro Vaši informaci uvádíme několik větších elektromontážních celků, které naše firma prováděla v letech 1992 – 2002 :

Komerční banka Praha a.s., pobočka NONET
- montáž trafostanice 22/0,4 kV osazené transformátory 1000 kVA a 630 kVA
- přípojka 22 kV včetně napojení do systému 22 kV
- kompletní rozvody ( silnoproud, slaboproud ) pro obálkovací linku a výpočetní středisko

Komerční banka a.s., expozitura Neratovice
- kabelová přípojka nízkého napětí
- kompletní rozvody silnoproudu a slaboproudu, počítačové sítě, EPS, EZS

Průmstav a.s.
- kompletní rekonstrukce domu v ulici Petrohradská, silnoproudé a slaboproudé rozvody, přípojka nízkého napětí, přihlášky, osazení elektroměru

Průmstav a.s.
- montáž trafostanice 22/0,4 kV se dvěma transformátory 630 kVA, přípojka 22 kV – pro obchodní dům Řepy II

Fakultní nemocnice Karlovo nám.
- kompletní rozvody silnoproud – dětský areál Karlov ( DAK)
- kompletní rozvody EPS – dětský areál Karlov ( DAK)

Fakultní nemocnice 1 – JIP, Karlovo nám.
- kompletní rozvody silnoproudu
- kompletní rozvody počítačové sítě
- kompletní rozvody EPS

V průměru se finanční náklady na uvedené stavby pohybovaly od 2 do 7 mil.Kč.

Naše firma je vedena v rejstříku dodavatelů pro PRE,a.s.

Pro tuto firmu jsme provedli tyto elektromontážní práce:
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – hotel KINSKI, Praha 5
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – hotel Zlatá studna, Praha 2
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – Václavské nám. – pro firmu FLOW EAST REALITY Anglie
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – Na Příkopě 13, Praha 1
- společná trafostanice 22/0,4 kV – „Bredovský dvůr“ ul. Olivova, Praha 1 – pro firmu SKANSKA
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – Praha 4, Závišova ul. – pro firmu UPC Direkt
- společná trafostanice 22/0,4 kV – Agora Flora, Praha 3, Hradecká ul.
- společná trafostanice 22/0,4 kV – Galaxie, Praha 11 – Háje
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV - Brodway, Na Příkopě 33
- velkoodběratelská trafostanice 22/0,4 kV – Pražská botan.zahrada, Praha 7 – Troja
- společná trafostanice 22 /0,4 kV – Pobřežní ul, Praha 8
- společná trafostanice 22/0,4 kV – Senovážné nám.869, Praha 1 – Slovanský dům
- společná trafostanice 22/0,4 kV – Na Příkopě 958, Praha 1
- výměna distribučních kabelů 1 kV – v oblasti Letná, Praha 7
- nové kabelové vedení 1 kV – ul.Vidlák, Osetá – Praha 14
- náhrada venkovního vedení kabely 1kV včetně připojení 58 RD, Praha 10 – Dolnoměcholupská, V dolinách, U svornosti
- náhrada venkovního vedení kabely 1 kV – Kolovraty, ul.Lomová, U vodice
- kabely 1 kV – Auto Jarov, Praha 3
- náhrada venkovního vedení kabely 1 kV – Kolovraty, V cihelně
- výměna kabelu 1 kV – ul.Mladoboleslavská , Praha 9)
- přípojky 1 kV pro RD – Praha 10 – Uhříněves, ul.Zlenická a Jana Srba
- přeložka kabelů 22 kV – Praha 9 – Zamašská
- rekonstrukce sítě 1 kV – Praha 8, U pekařky
- rekonstrukce sítě 1 kV – Praha 8, Povltavská – areál Košinka
- přeložka kabelů 22 kV a 1 kV – Praha 10, Kralovice
- oprava kabelů 22 kV, 1 kV, trafostanice v lokalitě Praha 8 – Karlín – po povodni v roce 2002


V průměru se finanční náklady na výše uvedené akce pohybovaly od 0,5 mil do 8 mil.Kč


 

Design provided by Free Website Templates. | website template by ARaynorDesign