O firmě

Vznikla v roce 1992. Naše činnost v oboru elektro je zaměřena zejména na montáž, opravu a údržbu vyhrazených elektrických zařízení bez omezení napětí a je rozdělena na několik částí :

image

Konzultační činnosti
• měření všech elektrických veličin
• zpracování protokolů o výsledku měření
• řešení kompenzace
• výpočet tepelných ztrát

Projekce • úvodní, jednostupňové, prováděcí projekty el.zařízení nízkého a vysokého napětí, trafostanice
• dokumentace skutečného provedení staveb
• dílčí technická dokumentace ( strojů, provozů, linek apod.)

Realizace
• montáže el.zařízení ( celků ) tzv. „na klíč“, včetně přihlášky a instalace elektroměru a vyřízení všech právních věcí s touto činností souvisejících
• distribuční sítě a přípojky nízkého a vysokého napětí včetně výkopových prací a povrchů • kompletní výstavba trafostanic včetně uvedení do provozu a projednání všech potřebných administrativních materiálů na PRE,a.s.
• rozvodny 22 kV, 6 kV, 0,4 kV
• průmyslové a domovní instalace, automatické linky
• montáže elektrické požární signalizace ( EPS )
• montáže EZS
• montáže hromosvodů
• výroba el.rozvaděčů NN všech typů

Revize el.zařízení
• nízkého napětí
• vysokého napětí ( trafostanic )
• v prostorech s nebezpečím výbuchu ( lakovny a pod. )
• hromosvodů

Servis
• jednorázový servis, opravy
• smluvní, stálý servis 24 hod. denně – na zavolání se dostaví naši pracovníci do 1 hodiny ( pozn. Tento servis funguje bez problémů již 4 roky pro Komerční banku, a.s. . Ministerstvo spravedlnosti, AV ČR )
• veškeré opravy transformátorů 22/0,4 kV ( vysoušení, vystředění )
• okamžitá výměna poškozeného transformátoru včetně dovozu a osazení nového
• elektrické opravy jističů ARV ( seřízení – protokol )
• elektrické opravy a seřízení odpínačů OKJ, BAJ, DRIBO

Vzhledem k odborné kvalifikaci našich pracovníků a úspěšnému složení zkoušek u Pražské energetiky a.s. jsme schopni zajistit i tyto zvláštní odborné práce :
• vlastníme oficiálně klíč typu „B“ od trafostanic a tím máme možnost vstupu
• provádíme manipulaci ( vypínaní, přepojování ) na kabelových rozvodech NN, které jsou v majetku PRE,a.s.
• provádění manipulací na elektrickém zařízení vysokého napětí ( v trafostanicích apod.) ve spolupráci s dispečinkem PRE,a.s.


 

Design provided by Free Website Templates. | website template by ARaynorDesign